พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗


 ...

อ่านรายละเอียด
 
 
  เข้าพบ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียด

 
  ติดตามข้อมูลช่วยสุนัขโดนทารุณ

อ่านรายละเอียด

 
  นิทรรศการ “ราศีศิลป์”

อ่านรายละเอียด

 
  ครบรอบวันเกิด 20 ปี หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

อ่านรายละเอียด

 
  วันนี้ที่รอคอย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. แล้ว

อ่านรายละเอียด

 
  นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ได้เข้าพบ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแสดงความขอบคุณ

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนทุกๆท่านที่ลงนามเพื่อสนับสนุนการผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  ตัวแทนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียด

 
  คุณสินจิรา อภัยทาน

อ่านรายละเอียด

 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด

 
  คุณชาม โอสถานนท์ ร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA

อ่านรายละเอียด

 
  ผู้มีจิตใจรักสัตว์ ร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA

อ่านรายละเอียด

 
  คุณพันธ์ศักดิ์ สุเมธจรัส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมรณรงค์สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ

อ่านรายละเอียด

 
  TSPCA ช่วยชีวิตน้องหมา

อ่านรายละเอียด

 
  ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

อ่านรายละเอียด

 
  การกำหนดนิยามร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  20 ข้อ ที่เสนอโดย นายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันท์ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย


 ...

อ่านรายละเอียด
 
  กลุ่มนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ

อ่านรายละเอียด

 
  แคมเปญรณรงค์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสนช.

อ่านรายละเอียด

 
  คณะกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เรียนเชิญผู้รักสัตว์ทุกท่านร่วมรณรงค์ลงนามสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

อ่านรายละเอียด

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>