ด้านการตลาดและการพัฒนาแหล่งทุน 

การบริจาคเงิน อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นต่างๆ 
เพื่อนำส่งต่อไปมอบให้สัตว์จรจัดภายใต้การจัดการของสมาคมฯจำนวนกว่า 6,000 ตัวซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลสัตว์ทั้งในกทม. และต่างจังหวัดกว่า 16 กลุ่ม...
อ่านรายละเอียด
 
การวางกล่องรับบริจาค 
ขอเชิญชวนหน่วยงาน ธุรกิจ ห้างร้าน ฯลฯ ให้รับฝากกล่องบริจาคของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัด...
อ่านรายละเอียด
 
การผลิตและจำหน่ายของที่ระลึก 
จำหน่ายในราคาถูก เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์จรจัด และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ...
อ่านรายละเอียด